Pomożemy Ci w zakresie
transportu ADR
BHP w pracy

Co nowego w świecie kosmetyków?

„Opakowanie i oznakowanie produktów kosmetycznych – nowe trendy, wymiary prawne, aspekty marketingowe” takie właśnie szkolenie odbyło się w Łodzi 28 października tego roku. Jego organizatorem byłą firma Bio-Tech Media. Zostali na nie zaproszeni specjaliści, którzy zebranych przedstawicieli wprowadzili w aspekty przemysłu kosmetycznego oraz wskazali ważniejsze wytyczne odnośnie opakowań oraz i z oznakowaniem produktów. W trakcie szkolenia były przewidziane pytania, na które odpowiadali specjaliści.

 

Prezentacją Marty Kuberskiej-Maciejewskiej rozpoczęło się wspomniane wyżej szkolenie. Związana zawodowo z oceną bezpieczeństwa  kosmetyków, członkini Grupy do spraw Oceny Bezpieczeństwa i Grupy Legislacyjnej działających przy Polskim Związku Przemysłu kosmetycznego. Oprócz atrakcyjnej prezentacji omówiła ona podstawowe zasady obowiązujące w oznakowaniu produktów kosmetycznych. Wskazała pojawiające się tam niuanse i najbardziej istotne kwestie. Wskazała również jakie zabiegi i informacje umieszczają producenci jako oznakowanie.

Pojawiły się również opinie oraz prezentacje z zakresu cech opakowań produktów ich identyfikacją oraz sposobów kontroli wyrobów i metod ich ochrony prawami wyłącznymi.

Więcej informacji: http://www.theta-doradztwo.pl/oferta/kosmetyki