Pomożemy Ci w zakresie
transportu ADR
BHP w pracy

Kosmetyki - bezpieczne i niebezpieczne

Zasadniczo przyjmuje się produkty kosmetyczne za towary w dużym stopniu bezpieczne. Nieco inaczej jest w przypadku produktów, które uznaje się za produkty lecznicze oraz żywności o charakterze specjalistycznym. Wynika to głównie z tego, że takie produkty nadmiernie stosowane nie ma najczęściej negatywnego wpływu na organizm. Należy bowiem zauważyć, że najczęściej stosowane są one powierzchniowym stosowaniem.

Wprowadzenie do obrotu produktów kosmetycznych, zgodnie z Rozporządzeniem 1223/2009, powinno zostać poprzedzone odpowiednim zgłoszeniem do Komisji Europejskiej. Tego typu zgłoszenie ma formę elektroniczną. Zawiera ono najbardziej istotne informacje dotyczącego konkretnego produktu kosmetycznego. Dzięki przekazaniu takich danych, można łatwiej zidentyfikować główne cechy produktu o charakterze kosmetycznym. Wliczyć tu można między innymi oznakowanie, przeznaczenie i inne cechy. Warto zauważyć, że rynek kosmetyczny nadal pozostaje ważnym elementem każdego społeczeństwa i kraju. Szeroka oferta wielu firm kosmetycznych dociera do wybranej grupy społecznej o określonych potrzebach oraz oczekiwaniach.