Pomożemy Ci w zakresie
transportu ADR
BHP w pracy

Laboratoria i sterylizacja - nowa jakość pracy

Jak wiadomo sterylizacja odgrywa dziś szczególnie w laboratoriach ważną funkcję. Za jej sprawa można zniszczyć mikroorganizmy poprzez zmiany w komórkach – degradacja błony komórkowej, utlenianie substancji białkowych, koagulacja i denaturacja. Jedną z najbardziej powszechnych i najprostszych metod osiągnięcia celu, jest działanie wysoką temperaturą. Ewentualnością jest też działanie parą wodna jednak ta metoda ma pewną wadę. Prowadzi bardzo często do szybszego zużycia stosowanych narzędzi oraz materiałów.

W celu wykonania sterylizacji używa się bardzo często autoklawu. Dzięki niemu można zachować jałowość między innymi:

- instrumentów chirurgicznych,

- środków opatrunkowych,

- środków farmaceutycznych,

- produktów żywnościowych,

- i innych.

Zasada działania jest stosunkowo prosta a mimo to przydatna. Wysoką temperaturę osiąga się poprzez wzrost ciśnienia w wyniku działania pary wodnej o odpowiedniej temperaturze.

W przypadku sterylizacji pewne problemy pojawiają się jednak w przypadku kiedy należy ją zastosować w przypadku płynów. Wynikają one najczęściej z nierównomiernego rozkładowi temperatury jak również procesem, który trwa zazwyczaj dłużej. Bardzo często pojawiają się również komplikacje wynikające z konieczności częstego usuwania kamienia. Dodatkowo warto też zauważyć wymagania z zakresu sprzętu oraz obecności wykwalifikowanego personelu. Efektem tego są prace by cały proces znacznie uprościć i ułatwić. Efektem tego są między innymi prace firmy EnbioJet, która stworzyła model autoklawu wykorzystującego do sterylizacji mikrofale. Zalety tego rozwiązania pozwalają równomierne i praktycznie natychmiastowe nagrzewanie całej objętości cieczy. Przekłada się to pozytywnie na czas działania urządzenia a tym samym na jego efektywność i wydajność. Autoklawy oparte na takich zasadach działania, mają swoje praktyczne zastosowanie między innymi w przemyśle oraz w innych branżach. Za ich wyborem przemawia szereg zalet, które wykazują podczas ich praktycznego wykorzystania.

 

Źródło: http://www.enbiotechnology.com