Pomożemy Ci w zakresie
transportu ADR
BHP w pracy

Nowa dyrektywa tytoniowa - zmiany?

Komisji do spraw Europejskich przedłożono dnia 6 listopada 2015 roku, dokument „Projekt ustawy o zmianie ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych”. Zmiany w ustawie i jej nowelizacja wynikają z konieczności implementacji do przepisów prawa krajowego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/40/UE z dnia 3 kwietnia 2014r. dotyczących zbliżenia przepisów ustawowych, wykonawczych oraz administracyjnych państw członkowskich w sprawie produkcji/ prezentowania i sprzedaży wyrobów tytoniowych oraz innych powiązanych wyrobów oraz uchylającą dyrektywę 2001/37/WE.

Ten szczególny akt prawny, był bardzo wyczekiwany przez branżę tytoniową. Niesie on ze sobą określone zmiany (produkcja, sprzedaż, oznakowanie, pakowanie, skład płynów nikotynowych w przypadku papierosów elektronicznych). Ważną cechą jest większa dbałość o ochronę zdrowia publicznego przed szkodliwym wpływem takich wyrobów.

Zmiany obejmują między innymi:

- obowiązek umieszczenia ostrzeżeń na opakowaniach tytoniowych mieszanych zajmujących 65% zewnętrznego obszaru prezentowanego przez opakowanie,

- przekazywanie wykazu składników używanych do produkcji wyrobów tytoniowych co a dotyczyć zarówno importerów/producentów,

- zakaz wprowadzenia do obrotu wyrobów o charakterystycznym aromacie.

 

Jednocześnie regulacji podlegać będzie rynek powiązany z wyrobami tytoniowymi.

Wprowadzony projekt ma wprowadzić również nadzór nad bezpieczeństwem i regulować zasady sprzedaży (w Internecie, wysyłkowej) z uwzględnieniem kryterium wiekowego. Nowy projekt zakłada również konieczność zgłaszania nowych i nowatorskich wyrobów mających charakter tytoniowy – najpóźniej 6 miesięcy przed zamierzoną datą wprowadzenia.

 

Nowe regulacje są efektem długotrwałych prac oraz konsultacji społecznych, które dotyczyły tej bardzo trudnej i kontrowersyjnej branży. Swoje uwagi i zdania miały okazję zgłaszać zarówno organy odpowiedzialne za zdrowie publiczne jak również i producenci. W efekcie takiej współpracy powstał projekt przedstawiający wprowadzenie nowych regulacji. Tym samym wprowadzono między innymi definicję wyrobu wykazującego cechy wyrobu powiązanego jak i wskazanie metody kontroli. Udało się też ustalić zasady dotyczące odpowiedzialności karnej i ich wejście w życie, która został przesunięta na 20 maja 2016 roku.

Źródło
http://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12274456
http://www.mz.gov.pl/zdrowie-i-profilaktyka/komunikaty2/projekt-ustawy-wdrazajacej-tzw.-dyrektywe-tytoniowa