Pomożemy Ci w zakresie
transportu ADR
BHP w pracy

Partnerstwo gazowe - USA i Europa

Przygotowane jest porozumienie na rzecz partnerstwa gazowego pomiędzy Stanami Zjednoczonymi, o czym poinformowała organizacja Central Europe Energy Partners.

Na światowym rynku można od dawna zauważyć rosnącą rolę jaką mają Stany Zjednoczone. Z tego też powodu Europa ma bardzo dobrą okazję do pozyskania nowych źródeł dostaw gazu. W przewidywaniach oraz założeniach można przypuszczać, że może to wpłynąć na spadek cen tego istotnego surowca. Na takiej współpracy mogą z pewnością skorzystać każda ze stron, która przystąpi do współpracy. Nad taką współpracą pracują zarówno przedstawiciele ze strony polityki oraz menadżerowie związani ze sferą gospodarczą.