Pomożemy Ci w zakresie
transportu ADR
BHP w pracy

Laboratoria i sterylizacja - nowa jakość pracy

Jak wiadomo sterylizacja odgrywa dziś szczególnie w laboratoriach ważną funkcję. Za jej sprawa można zniszczyć mikroorganizmy poprzez zmiany w komórkach – degradacja błony komórkowej, utlenianie substancji białkowych, koagulacja i denaturacja. Jedną z najbardziej powszechnych i najprostszych metod osiągnięcia celu, jest działanie wysoką temperaturą. Ewen

Więcej
WIOŚ - 4 laboratoria - badania substancji w wodzie

Wyznaczono cztery Wojewódzkie Inspektoraty Ochrony Środowiska, które mają znajdować się w Szczecinie, Łodzi, Lublinie oraz w Białymstoku – następuje to w myśl postanowień Głównego Inspektora Ochrony Środowiska. Celem są badania w zakresie występowania w wodzie substancji.

Wskazano nowych 7 substancji, które do tej pory nie były monitorow

Więcej
Sygnały EEA 2015 w sprawie życia w zmieniającym się klimacie

To, że nasz klimat ulega zmianom oraz przeobrażeniom jest dla wszystkich jasne i oczywiste. Potwierdzają to zarówno współczesne badania oraz obserwacje. Część z tych następstw odczuwamy coraz częściej sami inne będą widoczne przez kolejne pokolenia. Takie skutki i warianty przedstawia w raporcie Sygnały 2015 Europejska Agencja Środowiska. Przybliżane są ewentualne

Więcej
Powierzchnie twarde - czym i jak czyścić

Produkty do czyszczenia były, są i z pewnością jeszcze przez wiele lat będą popularne. Dotyczy to różnego rodzaju powierzchni w tym również tych przeznaczanych do powierzchni twardych. Pojawiające się tam niekiedy specyficzne zanieczyszczenia oraz zabrudzenia, skłaniają do stosowania środków, które skutecznie usuną pojawiające się zabrudzenia.

Więcej
Partnerstwo gazowe - USA i Europa

Przygotowane jest porozumienie na rzecz partnerstwa gazowego pomiędzy Stanami Zjednoczonymi, o czym poinformowała organizacja Central Europe Energy Partners.

Na światowym rynku można od dawna zauważyć rosnącą rolę jaką mają Stany Zjednoczone. Z tego też powodu Europa ma bardzo dobrą okazję do pozyskania nowych źródeł dostaw gazu. W przewidywaniach oraz założen

Więcej
Kongres SEPAWA - przemysł detergentowy i kosmetyczny

W dniach 14 – 16 października 2015 roku, odbyła się w Niemczech w miejscowości Fulda kolejna – 62 edycja – Kongresu SEPAWA. Jest on połączony z Europejską Konferencją Detergentową. Co ciekawe i ważne, jest ona związana z wystawą, która jej towarzyszy i obejmuje nowości dla przemysłu zarówno kosmetycznego jak również detergentowego.

Więcej
Bezpieczeństwo i odzież - nie tylko dla wymagających

Niezwykle trudno funkcjonować i działać obecnie bez skutecznego i kompetentnego wsparcia. W wielu branżach jest to niezbędne, szczególnie w sytuacji, kiedy zależy nam na bezpieczeństwie. Wiele zależy oczywiście od profilu działalności jednak zmieniające się przepisy nakładają niekiedy określone wymagania. Jednocześnie należy zauważyć, że narzędzia, sprzęty oraz sto

Więcej
Europejska Agencja Chemikaliów - projekt listy

18 listopada Europejska Agencja Chemikaliów opublikowała projekt siódmej listy rekomendacyjnej, która zawiera 11 substancji do włączenia do załącznika XIV. Na tej liście, można znaleźć między innymi:

- cztery związki ołowiu,

- dwa ftalany,

- dwa związki boru.

Zaplanowane w tym związku konsultacje mają potrwać do 17 lut

Więcej