Pomożemy Ci w zakresie
transportu ADR
BHP w pracy

Nowa dyrektywa tytoniowa - zmiany?

Komisji do spraw Europejskich przedłożono dnia 6 listopada 2015 roku, dokument „Projekt ustawy o zmianie ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych”. Zmiany w ustawie i jej nowelizacja wynikają z konieczności implementacji do przepisów prawa krajowego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/40/UE z dnia 3 kwietnia 2

Więcej