Pomożemy Ci w zakresie
transportu ADR
BHP w pracy

Ustawa o produktach biobójczych - nowa i wchodzi w życie

W dniu 20.112015 w Dzienniku Ustaw został ogłoszony tekst dotyczący nowej ustawy o produktach biobójczych (Dz. Z dn. 9 października 2015, poz. 1926).

 

WAŻNE – UWAGA

W myśl nowych przepisów, każdy podmiot odpowiedzialny za obrót produktami biobójczymi, jest zobowiązany do przesłania informacji dotyczących dostawcy substancji czynnych w tych produktach i ich zgodności z art. 95 rozporządzenia – 528/2012.

 

Jako termin ostateczny wyznaczono dzień 4 marca 2016 roku – 3 miesiące od daty wejścia w życie ustawy. W przypadku niedostosowania się do nowych wymagań/terminów, może zostać uchylone pozwolenie na obrót produktem biobójczym.