Pomożemy Ci w zakresie
transportu ADR
BHP w pracy

WIOŚ - 4 laboratoria - badania substancji w wodzie

Wyznaczono cztery Wojewódzkie Inspektoraty Ochrony Środowiska, które mają znajdować się w Szczecinie, Łodzi, Lublinie oraz w Białymstoku – następuje to w myśl postanowień Głównego Inspektora Ochrony Środowiska. Celem są badania w zakresie występowania w wodzie substancji.

Wskazano nowych 7 substancji, które do tej pory nie były monitorowane w tym:

- chinoksyfen,

- aklonifen,

- bifenoks,

- cybutryna,

- cypermetryna,

- dichlorofos,

- terbutryna.

Ustalenia tego typu są jednak bardzo zawansowane i wymagają wiedzy i bardzo specjalistycznego sprzętu, dotyczy to również bardziej wyspecjalizowanej wiedzy oraz metod badań. Termin na dostosowanie do nowych wymagań wskazano na rok 2019.

W zakresie badań wody wymagania stawiają między innymi dyrektywy unijne. Chodzi głównie o badania wody występujących w rzekach, jeziorach i innych akwenach i tego czy znajdują się w nich substancje z listy. Ich obecność może mieć bowiem negatywny wpływ na jakość tych wód a w konsekwencji na nasze życie oraz zdrowie.

 

Źródło: http://www.gios.gov.pl/pl/aktualnosci/276-4-laboratoria-wios-beda-badac-obecnosc-nowych-substancji-priorytetowych-w-wodzie